LID WORDEN

Wie kan er lid worden van de VNLG?

Gewone leden zijn personen in vaste dienst bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) die de volgende functies uitoefenen:

  • LUCHTVERKEERSLEIDER
  • GRONDVERKEERSLEIDER
  • FIC VERKEERSLEIDER
  • VERKEERSLEIDINGSASSISTENT
  • FLIGHT SERVICE SPECIALIST (FSC)

De VNLG kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en begunstigers. Je kunt buitengewoon lid worden van de VNLG vanaf het moment dat je in opleiding gaat voor een bepaalde functie. Op het moment dat je een arbeidsovereenkomst in vaste dienst hebt word je gewoon lid.

VNLG lidmaatschap is niet beschikbaar voor ander personeel (technisch, opleidingen of andere ondersteuning) van LVNL.