LID WORDEN

Wie kan er lid worden van de VNLG?

Gewone leden zijn personen in dienst bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) die een van de volgende functies uitoefenen:

  • LUCHTVERKEERSLEIDER
  • GRONDVERKEERSLEIDER
  • FIC VERKEERSLEIDER
  • VERKEERSLEIDINGSASSISTENT
  • FLIGHT SERVICE SPECIALIST (FSC)

De VNLG kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en begunstigers. Je kunt buitengewoon lid worden van VNLG vanaf het moment dat je in opleiding gaat voor een van bovengenoemde functies. Op het moment dat je een arbeidsovereenkomst in vaste dienst hebt word je gewoon lid.

VNLG lidmaatschap is niet beschikbaar voor ander personeel (technisch, opleidingen of andere ondersteuning) van LVNL.