SAMENWERKING

De VNLG werkt samen met verschillende buitenlandse verenigingen en samenwerkingsverbonden. Hieronder in het kort wat deze samenwerkingen inhouden. Klik op de link om meer te weten over een vereniging of samenwerking.

IFATCA - INTERNATIONAL FEDERATION OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS' ASSOCIATIONS
VNLG was in 1961 één van de oprichters van de International Federation of Air Traffic Controllers' Associations. De VNLG speelt nog altijd een rol van betekenis binnen de organisatie en levert deelnemers en voorzitters aan conferenties en commissies. Op bijna alle gebieden neem de VNLG het beleid van IFATCA over als haar eigen beleid.

MOSAIC - ÉÉN EUROPEES LUCHTRUIM.  
Het gilde heeft zich aangesloten bij MOSAIC, een internationale samenwerking van vakbonden van verkeersleidingspersoneel. Op Europees niveau kunnen wij op deze manier onze visie hierop aan het voetlicht brengen. De belangrijkste doelstellingen van MOSAIC zijn:

  • TE KOMEN TOT ÉÉN LUCHTVERKEERSLEIDINGSINSTANTIE VOOR VERSCHILLENDE STATEN.
  • EEN WIN-WIN SITUATIE CREËREN VOOR PERSONEEL, LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN EN PASSAGIERS.
  • EEN ÉCHT ALTERNATIEF BIEDEN VOOR PRIVATISERING EN CONCURRENTIE IN DE LUCHTVERKEERSLEIDING.
  • VERBETEREN VAN DE KOSTEN-EFFECTIVITEIT.
  • DEFRAGMENTATIE VAN LUCHTVERKEERSLEIDING IN EUROPA.

ATCEUC - AIR TRAFFIC CONTROLLERS EUROPEAN UNIONS COORDINATION.
VNLG is aangesloten bij ATCEUC, een Europese samenwerking van vakbonden voor luchtverkeersleidingspersoneel. Door lidmaatschap van ATCEUC wordt de VNLG bijvoorbeeld vertegenwoordigd in overleggen met de 'Industry Consultation Body' van de Europese Commissie.

MARC - MOSAIC ATM REGIONAL COORDINATION.
MARC is een samenwerking van vakbonden voor luchtverkeersleidingspersoneel in Europa die binnen het zogenaamde FAB European Central (FABEC) vallen. MARC participeert namens de vakbonden ATCEUC en IFATCA in de overleggen met de directies van de betrokken luchtverkeersleidingsinstanties over de sociale aspecten van Europese eenwording op het gebied van Luchtverkeersleiding. Dit zijn zogenaamde 'FABEC Social Dialogues'.

CMHF - CENTRALE VAN MIDDELBARE EN HOGERE FUNCTIONARISSEN.
De Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) is een koepel van beroeps- en belangenverenigingen bij overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. De CMHF werkt vanuit een onafhankelijke positie aan modernisering van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Zo draagt de CMHF bij aan de materiële en beroepsmatige belangenbehartiging van professionals in loondienst. Ruimte voor specifieke belangen van beroepsgroepen en keuzemogelijkheden voor het individu staan daarbij voorop.