VNLG staat voor Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleiders Gilde en is een organisatie voor luchtverkeersleidingspersoneel van Luchtverkeersleiding Nederland.

VNLG behartigt de vaktechnische en vakbondsbelangen van haar leden via verschillende commissies.

De doelstellingen van VNLG zijn:

  • DE SOCIALE, SOCIAAL-ECONOMISCHE EN RECHTSPOSITIONELE BELANGEN VAN HAAR LEDEN TE BEHARTIGEN.
  • DE VEILIGHEID, DOELMATIGHEID EN REGELMAAT VAN DE LUCHTVAART TE BEVORDEREN.
  • MEDEWERKING TE VERLENEN AAN EN VAN ADVIES TE DIENEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN VEILIGE EN DOELMATIGE LUCHTVERKEERSLEIDINGSSYSTEMEN EN WERKMETHODEN.
  • DE BEROEPSKENNIS EN VAKBEKWAAMHEID OP EEN HOOG PEIL TE HANDHAVEN. ZOWEL NATIONAAL ALS INTERNATIONAAL DE BEROEPSSOLIDARITEIT TE BEVORDEREN.
  • IN HET ALGEMEEN: HET AANZIEN VAN DE LUCHTVERKEERSLEIDING OP EEN HOOG NIVEAU TE BRENGEN EN TE HANDHAVEN.