TECHNISCHE COMMISSIE REGIO

Onder de Technische Commissie Regio vallen op dit moment Maastricht Aachen Airport (EHBK) en Groningen Airport Eelde (EHGG)

De Technische Commissie Regio volgt alle ontwikkelingen op het gebied van procedures, systemen en werkwijzen op haar afdeling.

Wanneer er nieuwe procedures in ontwikkeling zijn zal de TC-REGIO waar mogelijk aanhaken bij de ontwikkeling. Doel van de TC-REGIO is een werkbare procedure te ontwikkelen die door de hele afdeling kan worden geaccepteerd en toegepast. Veiligheid staat hierbij altijd op de eerste plaats.

Vragen voor de TC-REGIO? Neem dan HIER contact met ons op.